Skip to main content

PRISER

Prisene på en behandling er avhengig av bittfeil og av hvor omfattende behandlingen vil bli. Det er fri prissetting på alle tannlegetjenester, også tannregulering. HELFO  har sine takster som er grunnlaget for beregning av all refusjon. Dessverre blir ikke disse regulert i takt med prisutviklingen, og alle tannleger, også den offentlige tannhelsetjenesten, har derfor priser som kan ligge noe høyere.

Egenbetalingen for tannreguleringsbehandlingen består derfor av egenandelen (prosentdel av offentlig takst som ikke refunderes av trygden) og mellomlegget (tannlegens tillegg utover offentlig takst).  

Vi tilbyr kortbetaling (alle typer) via betalingsterminal eller fakturaavtale (rentefritt 12mnd) via  Resursbank.no.

Du kan spørre oss om mere informasjon.

HELFO REFUSJON Barn/Ungdom

For å kunne gi deg refusjon MÅ henvisning fra tannlege / tannpleier fremvises.

De bittfeil som er stønadsberettiget, er delt opp i tre grupper. Gruppe A,  B, eller C - avhengig av alvorlighetsgraden av bittfeilen. Størrelsen på stønaden varierer fra 40% til 100%.

 • Gruppe A (Svært stort behov): 100% refusjon
 • Gruppe B (Stort behov): 75% refusjon
 • Gruppe C (Klart behov ): 40% refusjon

Dersom det er flere enn ett barn i en familie med behov for tannregulering, får familien fra og med barn nummer to øket trygderefusjon: i Gruppe B økes refusjonen til 90%, i Gruppe C til 60%.
Vi har direkte oppgjør med HELFO og de utbetaler refusjonen til oss. Dere betaler derfor kun egenbetalingen til oss.

Alle pasienter vil få ett kostnadsoverslag ved konsultasjon, og senere en kjeveortopedisk behandlingsavtale som vil inneholde informasjon om diagnosen, behandlingsopplegget, stønaden fra HELFO og deres egenbetaling.

Du kan få mere utfyllende informasjon om regelverket fra HELFO ved Norsk kjeveortopedisk forening.

 

Egenbetaling for behandling

På grunn av forskjeller i refusjonsgraden og behandlingsom, kan egenbetaling på behandlingen variere mellom kr. 4000 og kr.28000 , alt etter komplikasjonsgrad og behandlingstid.

Informasjon om refusjongrad og egenbetaling gis ved første konsultasjonen. 

HELFO REFUSJON Voksne

I noen tilfeller kan også voksne få refusjon til tannregulering: eksempler er

 • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både kjeveortopedi og kjevekirurgi
 • Manglende tannanlegg som er medfødt, og lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk, eller med broer / implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling 
 • Pasienter med traume, som skal behandles i kombinasjon med tannerstatning
 • Pasienter med tannkjøttsykdommer

Priseksempler på forskjellige behandlinger:

Prisene FØR eventuell refusjon fra HELFO

 • Konsultasjon : mellom 1200- 2000kr (avhenging av antall røntgenbilder)
 • Innledende behandling: 3000-12000 kr
 • Funksjonsapparatur / Platebehandling 8000-12 000 kr
 • Enkel regulering i en kjeve 15 000-25 000 kr
 • Enkel regulering i to kjever 30 000-40 000 kr
 • Omfattende regulering i to kjever 38-44 000kr
 • Alignerbehandling i en kjeve 14-28 000 kr (avhengig av hvor mange skinner som trengs)
 • Alignerbehandling i begge kjever 35-48 000 kr (avhengig av hvor mange skinner som trengs)

 

IKKE MØTT

Vi har visse kostnader selv om en pasient ikke møter til oppsatt time. Derfor må vi beregne og fakturere for avsatt tid (80% av timehonorar) hvis vi ikke har hørt noe fra pasient eller pårørende innen dagen (24 timer) før timeavtalen.