Skip to main content

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Arctic Smile tannregulering

Når du er i kontakt med oss som pasient, eller på annen måte, vil Arctic Smile tannregulering, ved kjeveortoped Muhsin Candir behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er kjeveortoped Muhsin Candir. Du kan kontakte oss på følgende:

Adresse: Dr. Wesselsgate 3, 9900 Kirkenes

E-post: mail@arcticsmile.no

Telefon: 46 888 921

Organisasjonsnr.: 920 428 878

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte ovennevnte.

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:​​​​​

 1. I forbindelse med at vi behandler pasienter. I denne forbindelse behandler vi personopplysninger ved å opprette journal i vårt elektroniske journalsystem. Behandlingen skjer da som følge av avtale med pasienten, i henhold til plikter vi er pålagt om behandling av helseopplysninger, bl.a. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
   
 2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
   
 3. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter nederst . Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg som for eksempel ved henvisning til spesialistbehandling, ved refusjonskrav til Helfo, eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi benytter oss i enkelte tilfelle av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Arctic Smile tannregulering  samler inn personopplysningene om beskrevet under 1, 2, samt 3. Personopplysninger , fødselsnummer,  adresse, telefonnummer, emailadresse, helseopplysninger som gis fra pasienten og har betydning for behandling. For barn og ungdom under 18 år registreres personopplysninger om minst -1- foresatt.
   
 • All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.

Vi lagrer for øvrig dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av særregler i helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv.

Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.   

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Mvh

Arctic Smile tannregulering

Kjeveortoped Muhsin Candir

Informasjonskapsler / cookies

Informasjonskapsler eller «cookies» – er en standard teknologi som stortsett alle nettsider bruker i dag. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på pc-en din, vanligvis gjennom bruk av en nettleser. De inneholder blant annet informasjon om hvilke sider du besøker på nettstedet.

Vi bruker analyseverktøyet Matomo (tidligere Piwik) for å måle trafikk og bruksmønster på nettstedet.
Dette hjelper oss å forbedre nettstedet og gjøre vår digitale kommunikasjon mer relevant. Dette verktøyet bruker et sett med informasjonskapsler for å samle informasjon og rapportere statistikk om bruk av vårt nettsted. Dette er et verktøy med åpen kildekode (GPL) og som er installert på en egen server hos driftsleverandøren. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke  til andre aktører. Du kan slå av sporing av Matomo analyseverktøyet nederst på siden.
IP-adressene blir anonymisert slik at besøkende ikke kan bli identifisert personlig.

Vi lagrer ingen tilgangsinformasjon i loggfiler på vårt webserver.

Hvis du bruker kontaktskjemaet, blir e-postadressen arkivert midlertidig på tjeneren. Innholdet blir arkivert på klient-PC-en. Vennligst ikke oppgi sensitiv informasjon på kontaktskjemaet!

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt.

Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.

Ved å bruke vårt nettsted, anses du å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler som er beskrevet ovenfor.

Ved å gå inn på, hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, anses du å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler som er beskrevet ovenfor.

Vi benytter opplysningene til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. 

Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Informasjonen er kun til internt bruk og vil ikke videreføres til noen 3. part. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig, bortsett fra informasjon på kontaktskjemaet.
 

Oversikt over informasjonskapsler (cookies) vi benytter:

 • Analyseverktøyet Matomo plasserer tre informasjonskapsler på din maskin:
  PIWIK_SESSID og to som begynner med _pk_id og _pk_ses). Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk, og slettes etter 90 dager. PIWIK_SESSID slettes når man lukker nettleseren. Du kan lese mer om nettstatistikk over.
  Hvis du slå av sporing av Matomo analyseverktøyet (se nederst på siden), blir en informasjonskapsel piwik_ignore plassert, som slettes etter 2 år.
   
 • Vår publiseringsløsning (Typo3) plasserer 3 informasjonskapsler for en innlogga administrator: 
  (PHPSESSID, be_typo_user og be_lastLoginProvider).
  Disse brukes bare for å håndtere session for en innlogga bruker.
  Vanlig besøkende vil ikke få disse informasjonskapsler.
  PHPSESSID og be_typo_user slettes når man lukker nettleseren, be_lastLoginProvider slettes etter 90 dager.

Sporing av analyseverktøyet Matomo